SVINĒSIM SVĒTKUS SKRIENOT - 12.11.2017
Par patriotu nepiedzims, par patriotu kļūst!

Patriotu daudz,

Dziļi, dziļi sirdī,

Dziļi, dziļi katrā,

Ko vien redzi apkārt...

Svinam svētkus skrienot...

 .